Login
Ξεκινήστε τώρα

Όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουνίου 2020

Προοίμιο

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Όροι») συνιστούν μία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς («εσείς», «σας») και την SumUp Payments Limited («SumUp», «εμείς», «μας» ή «εμάς»), η οποία διέπει τη χρήση της διεκπεραίωσης πληρωμών ή άλλων υπηρεσιών, της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα («App» ή «Λογισμικό») και οποιασδήποτε έκδοσης συσκευών μας για την αποδοχή καρτών («Τερματική συσκευή») (από κοινού, οι «Υπηρεσίες»).

Η SumUp είναι ένα πλήρως αδειοδοτημένο ίδρυμα διεκπεραίωσης πληρωμών υπαγόμενο στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority), είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρημένη στην Αγγλία και την Ουαλία, με αριθμό μητρώου 07836562 και έδρα στη διεύθυνση 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, UK.

Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη: Το πρώτο μέρος περιγράφει όλους τους όρους που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών. Το δεύτερο μέρος περιγράφει όλους τους όρους που διέπουν την επεξεργασία πληρωμής ως μέρος των Υπηρεσιών. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει πρόσθετους νομικούς όρους που καθορίζουν τη μεταξύ μας νομική σχέση.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας πρέπει να αποδεχθείτε πλήρως τους παρόντες Όρους μαζί με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας της εταιρείας μας (sumup.co.uk/privacy-policy/) («Πολιτική Ιδιωτικότητας») και αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους, βεβαιώνετε πως έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί την Πολιτική Ιδιωτικότητας.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Οι Υπηρεσίες

1. Γενικές παρατηρήσεις

1.1. Οι Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές μέσω καρτών για συναλλαγές («Συναλλαγή») με τους πελάτες σας («Κάτοχος κάρτας») με τη χρήση συμβατής φορητής συσκευής, της εφαρμογής (App) και μίας Τερματικής συσκευής (η οποία δεν χρειάζεται για συναλλαγές που καταχωρούνται χειρωνακτικά). Παραθέτουμε μία ενημερωμένη λίστα όλων των συμβατών φορητών συσκευών (sumup.co.uk/card-reader/) και των δεκτών καρτών (sumup.co.uk/pricing/) στον ιστότοπό μας.

1.2. Μπορείτε να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών είτε μέσω μίας Τερματικής συσκευής που διατίθεται από εμάς ή με χειρωνακτική καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας που χρησιμοποιείται για την πληρωμή. Όταν δέχεστε Συναλλαγές κάνοντας χρήση μίας από τις Τερματικές συσκευές μας, η Τερματική συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία και την έγκριση των Συναλλαγών ανάμεσα στην κάρτα πληρωμής και τους διακομιστές μας.

1.3 Μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες πληρωμής χωρίς την παρουσία κάρτας, οι οποίες σας επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) μέσω εφαρμογής τρίτου (μία «Εφαρμογή Συνεργάτη») π.χ. μέσω Εφαρμογής για κινητό ή ιστότοπου που θα σας διατεθεί από έναν συνεργάτη (ο «Συνεργάτης») στα πλαίσια ξεχωριστής εμπορικής σχέσης ανάμεσα σε εσάς και στον Συνεργάτη. Στην περίπτωση που δέχεστε αποκλειστικά Πληρωμές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι όροι του παρόντος Συμφωνητικού που αναφέρονται στις Συσκευές Ανάγνωσης Καρτών και τις διαδικασίες που αφορούν σε μία κάρτα που εμφανίζει ο πληρωτής δεν ισχύουν για εσάς.

Ευθυνόμαστε μόνο για τις υπηρεσίες πληρωμής που παρέχονται ως μέρος της εφαρμογής του συνεργάτη. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής του Συνεργάτη ή οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται σε εσάς ή στους κατόχους καρτών από τον Συνεργάτη.

Εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον Συνεργάτη, είναι δυνατό να χρεώνουμε τέλη που δεν καλύπτουν μόνο τα τέλη συναλλαγών μας αλλά επίσης περιλαμβάνουν μία χρέωση για λογαριασμό του Συνεργάτη για την είσπραξη ποσών που οφείλετε σε έναν Συνεργάτη σύμφωνα με το ξεχωριστό εμπορικό συμφωνητικό που έχετε συνομολογήσει με τον Συνεργάτη (η «Χρέωση Συνεργάτη»).

1.4. Τα όποια χρηματικά ποσά από τις Συναλλαγές σας θα πιστώνονται σε εμάς και θα σας καταβάλλουμε τα όποια ποσά σας αναλογούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους στον τραπεζικό σας λογαριασμό αφότου τα λάβουμε («Εξερχόμενη πληρωμή»). Πριν από κάθε Πληρωμή θα αφαιρούμε τα ισχύοντα τέλη («Τέλη»). Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα πλάνο τιμολόγησης («Πλάνο») θα πληρώνετε τα αντίστοιχα επαναλαμβανόμενα τέλη βάσει του Πλάνου που έχετε επιλέξει. Τα ισχύοντα Τέλη και Πλάνα τιμολόγησης παρατίθενται στον ιστότοπό μας.

1.4.1. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους, δηλώνετε και ζητάτε από εμάς πως μπορούμε να χρεώνουμε μικτά τέλη για διαφορετικά προϊόντα καρτών σύμφωνα με το πλάνο χρεώσεων.

1.4.2. Θα σας παρέχουμε πρόσβαση σε συνεχείς καταστάσεις λογαριασμού. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους αιτείσθε και αποδέχεστε το ότι συγκεντρώνουμε στοιχεία για τα τέλη ανά κατηγορίες όπως εμπορικό σήμα, εφαρμογή, μέσο πληρωμής και τις διατραπεζικές χρεώσεις, στις οποίες υπόκειται η συναλλαγή, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν, και πως σε τακτά διαστήματα θα θέτουμε τα εν λόγω στοιχεία στη διάθεσή σας, κατ' ελάχιστο μία φορά το μήνα και κατά τρόπο που σας επιτρέπει την αποθήκευση των στοιχείων και την αναπαραγωγή τους σε απαράλλακτη μορφή.

1.5. Οι υποχρεώσεις μας, όπως αυτές απορρέουν από τους παρόντες Όρους, περιορίζονται στην παροχή προς εσάς ενός Λογαριασμού και των Υπηρεσιών. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εύλογα μέσα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καθ' όλο το έτος. Μπορεί, ωστόσο, να προβούμε κατά την εύλογη, διακριτική μας ευχέρεια σε αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών ή σε περιορισμό της διάρκειας των Υπηρεσιών, προκειμένου να εκτελέσουμε εργασίες συντήρησης ή εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή εφόσον αποτύχατε να συμμορφωθείτε με τις υλικές σας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τους παρόντες Όρους ή εφόσον υφίστανται εύλογες υπόνοιες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

1.6. α σας παράσχουμε ένα Ιστορικό Συναλλαγών και πρόσθετα συστήματα ανάλυσης, εφόσον υφίστανται.

1.7. Μπορούμε οποτεδήποτε να προβούμε στην ενημέρωση ή τροποποίηση των Υπηρεσιών με άμεση ισχύ χωρίς προειδοποίηση.

1.8. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθέσουμε σε τρίτους την εκπλήρωση ορισμένων ή όλων των υποχρεώσεών μας, όπως αυτές απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

2. Λογαριασμός SumUp

2.1. Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες της SumUp πρέπει να εγγραφείτε και να αιτηθείτε τη δημιουργία Λογαριασμού σας στην SumUp («Λογαριασμός»). Βεβαιώνετε πως όλα τα στοιχεία που υποβάλατε σχετικά με εσάς ή/και την επιχείρησή σας είναι έγκυρα κατά τον χρόνο αποδοχής των προκείμενων Όρων. Με την επιτυχή σύνδεση θα λάβετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία επιβεβαίωση, στην πρώτη, βασική σας διεύθυνση email. Μπορείτε να ανοίξετε μόνο έναν (1) Λογαριασμό, εκτός από την περίπτωση που εγκρίνουμε ρητώς το άνοιγμα πρόσθετων Λογαριασμών ή Υπολογαριασμών. Πρέπει να εξασφαλίζετε πως τα καταχωρημένα στον Λογαριασμό σας στοιχεία είναι πάντα ακριβή και ενημερωμένα.

2.2. Πρέπει να επιλέξετε ένα εύλογα περιγραφικό όνομα ταυτοποίησης - εφόσον διαφέρει από την επωνυμία της εταιρείας σας - το οποίο σαφώς παραπέμπει σε εσάς ή την επιχείρησή σας και να καταχωρήσετε τον σωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Το όνομα ταυτοποίησης και ο αριθμός επικοινωνίας μπορεί να εμφανίζονται στην κατάσταση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Κατόχου της κάρτας.

2.3. Όταν έχετε εγγραφεί και αιτηθεί τη δημιουργία ενός Λογαριασμού και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, ενδεχομένως να διενεργήσουμε έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας και να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετα έγγραφα που θα μας επιτρέψουν να διενεργήσουμε τους όποιους απαραίτητους ελέγχους προβλέπονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως καθοριστούν από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέξουμε τέτοιου είδους στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας και να διενεργήσουμε τέτοιους πρόσθετους ελέγχους και θα μας παράσχετε βοήθεια ως προς αυτό, στον βαθμό που απαιτείται.

2.4. Η απόφαση για το εάν η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί επαρκώς σύμφωνα με το άρθρο 2.3, παραμένει απολύτως στη διακριτική μας ευχέρεια. Μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση της ταυτοποίησής σας και της επαλήθευσης των στοιχείων σας από εμάς, οι παρόντες Όροι συνιστούν ένα προκαταρκτικό συμφωνητικό, το οποίο σας δεσμεύει πλήρως και διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στον τερματισμό ή στη μη έναρξη της παροχής των Υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε κατά το εν λόγω διάστημα.

2.5. Ο Λογαριασμός σας θα καταχωρηθεί σε έναν από τους διακομιστές μας. Θα παρακρατήσουμε ένα ποσό που ισούται με οποιοδήποτε ποσό μας οφείλετε ξεχωριστά από τα δικά μας χρηματικά ποσά, αλλά μαζί με τα ποσά που διατηρούμε έναντι άλλων Λογαριασμών, σε έναν μεμονωμένο τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας όπως αυτές απορρέουν από ρυθμιστικές απαιτήσεις.

2.6. Εφόσον δεν σημειωθεί καμία δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας στην SumUp Account για δύο (2) διαδοχικά έτη, δικαιούμαστε να σας αποστείλουμε μία ειδοποίηση στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον δεν απαντήσετε στην ειδοποίησή μας εντός τριάντα (30) ημερών δηλώνοντας πως επιθυμείτε να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας, θα προβούμε στο αυτόματο κλείσιμο του Λογαριασμού σας. Η διαχείριση των χρηματικών ποσών του Λογαριασμού σας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο Δίκαιο, και εφόσον αυτό επιτρέπεται, θα περιέλθουν στην SumUp.

3. Περιορισμοί στη Χρήση των Υπηρεσιών

3.1. Για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας απαιτείται η ύπαρξη συμβατής κινητής συσκευής και υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο, τα οποία παρέχονται σε εσάς από τρίτους. Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να σας χρεώνουν για τη χρήση της κινητής συσκευής ή/και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο που απαιτείται για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή τέτοιων χρεώσεων.

3.2. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους βεβαιώνετε πως είστε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ενεργώντας αποκλειστικά υπό την εμπορική ή επαγγελματική σας ιδιότητα και κατά τον χρόνο της υπογραφής των παρόντων Όρων είστε δεόντως εξουσιοδοτημένος να διενεργείτε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες από τις υποστηριζόμενες από εμάς χώρες («Περιοχές»). Παραθέτουμε και ενημερώνουμε κατά διαστήματα τη λίστα των Περιοχών στον ιστότοπό μας. Εάν είστε φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας σας για να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Μπορούμε οποτεδήποτε να ζητήσουμε να μας παράσχετε αποδεικτικό της ηλικίας σας.

3.3. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους αποδέχεστε επίσης τους κανόνες του δικτύου («Κανόνες Δικτύου»), όπως αυτοί προβλέπονται από τους οργανισμούς έκδοσης των πιστωτικών καρτών, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι Visa και MasterCard. Οι Κανόνες Δικτύου ενδέχεται να απαιτούν για ορισμένους από τους συνεργαζόμενους Εμπόρους τη συνομολόγηση ενός ξεχωριστού συμφωνητικού με μία από τις συνεργαζόμενες αποδέκτριες τράπεζες ή τα Συστήματα Καρτών αναλόγως του όγκου των Συναλλαγών. Εάν συγκαταλέγεστε σε αυτή την κατηγορία εμπόρων, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας διαβιβάσουμε το ξεχωριστό συμφωνητικό σε καθορισμένο χρόνο. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των παρόντων Όρων και ενός τέτοιου συμφωνητικού του αγοραστή, οι όροι του συμφωνητικού του αγοραστή υπερισχύουν προς επίλυση της εν λόγω αντίφασης.

3.4. Χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγκρισή μας, δεν έχετε δικαίωμα να δέχεστε Συναλλαγές που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες, οι οποίες (i) δεν παρέχονται για δικό σας λογαριασμό ή παρέχονται κατ' εντολή τρίτου προσώπου διαφορετικού από εσάς, (ii) δεν παρέχονται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς σας όπως αυτή έχει δηλωθεί σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης της αποδοχής πληρωμών επιστροφών μίας πιστωτικής κάρτας που έχει χορηγηθεί προγενέστερα ή πληρωμών μετρητών που σας έχουν δοθεί προγενέστερα από τον Κάτοχο της κάρτας, (iii) περιλαμβάνουν ή σχετίζονται με οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, περιεχόμενο που υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας ανηλίκων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή οδηγίες κατασκευής όπλων ή εκρηκτικών, (iv) σχετίζονται με υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, νόμιμων ή μη, σύμφωνα με την όποια εφαρμοστέα νομοθεσία, (v) σχετίζονται με καταστήματα διάθεσης ερωτικών ειδών (sex shop) ή πορνογραφικής διασκέδασης (εξαιρουμένων των ψυχαγωγικών περιοδικών για ενήλικες), (vi) σχετίζονται με όπλα ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες ή προϊόντα, (vii) σχετίζονται με οινοπνευματώδη και καπνικά είδη εφόσον το αλκοόλ και ο καπνός είναι τα μοναδικά προϊόντα που εμπορεύεται η επιχείρησή σας, (viii) ευλόγως πιστεύουμε πως μπορούν να προκαλέσουν ζημία στα Συστήματα Καρτών ή στη φήμη μας, (ix) απαγορεύονται βάσει της όποιας νομοθεσίας ή κανόνων που ισχύουν για εσάς, τον κάτοχο της κάρτας ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, ή τα οποία είναι παράνομα κατ' άλλον τρόπο. Παραμένει στη διακριτική μας ευχέρεια να αποφασίσουμε, εάν η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μπορεί να θεωρηθεί πως συγκαταλέγεται σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω προϊόντα ή υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, αντίκειται στους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια σε προσθήκη κατηγοριών απαγορευμένων συναλλαγών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προσθέτοντας κατηγορίες είτε στους παρόντες Όρους είτε στην πολιτική αποδεκτής χρήσης όπως έχει αναρτηθεί στην ενότητα  Support Center του ιστότοπού μας

3.5. Εάν μας υποβάλετε ή επιχειρήσετε να μας υποβάλετε οποιαδήποτε συναλλαγή, για την οποία πιστεύουμε πως παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τη νομοθεσία ή/και εκθέτει εμάς, άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας ή τους υπεύθυνους για την επεξεργασία συνεργάτες μας σε κίνδυνο (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του κινδύνου εξαπάτησης, δυσφήμισης του εμπορικού σήματος ή παράνομων ενεργειών), διατηρούμε το δικαίωμα να μην εγκρίνουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τη Συναλλαγή ή/και να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας, ή/και να αναφέρουμε τη Συναλλαγή στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ή/και να εγείρουμε αξιώσεις αποζημίωσης εναντίον σας, ή/και να σας χρεώσουμε ένα διαχειριστικό τέλος ύψους έως EUR 200 στην περίπτωση που προβούμε σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες.

4. Τερματικές συσκευές & Λογισμικό

4.1. Μπορείτε να αγοράσετε, να προμηθευτείτε με χρηματοδοτική μίσθωση ή να δανειστείτε τις Τερματικές μας συσκευές έναντι αντιτίμου ή βάσει των όρων χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως καθορίζεται από εμάς στον ιστότοπό μας. Ξεχωριστοί όροι ενδέχεται να ισχύουν για την αγορά.

4.2. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία μόνο συσκευή ανά Λογαριασμό. Κατόπιν σχετικού αιτήματος μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με περισσότερες Τερματικές συσκευές για κάθε πρόσθετο Λογαριασμό ή Υπολογαριασμούς.

4.3. Δεν σας επιτρέπεται να πουλήσετε, να μισθώσετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης ή να μεταβιβάσετε την Τερματική συσκευή σε τρίτους ή να επιτρέψετε τη χρήση της Τερματικής συσκευής από τρίτους. Επίσης δεν σας επιτρέπεται να τροποποιήσετε το λογισμικό ή το υλισμικό της Τερματικής συσκευής κατ' οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Τερματική συσκευή για κανένα σκοπό πέραν της αποδοχής Συναλλαγών μέσω της εγκατεστημένης έκδοσης της Εφαρμογής (App).

4.4. Εξαιρουμένης της περίπτωσης αγοράς της Τερματικής συσκευής, οφείλετε, κατόπιν αιτήματός μας, να επιστρέψετε την Τερματική συσκευή σε εμάς, είτε κατά την καταγγελία ή τη λήξη της ισχύος των παρόντων Όρων είτε προκειμένου να αντικατασταθεί μία υφιστάμενη Τερματική συσκευή. Στην περίπτωση που προβείτε σε καταγγελία των παρόντων Όρων, θα πρέπει να επιστρέψετε την Τερματική συσκευή με δική σας επιβάρυνση.

4.5. Οφείλετε να εγκαθιστάτε οποιαδήποτε και όλες τις ενημερώσεις της Εφαρμογής, προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

5. Οι Υποχρεώσεις σας

5.1. Υπό τους παρόντες Όρους μπορείτε να δέχεστε πληρωμές χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις Τερματικές συσκευές που σας παράσχουμε.

5.2. Δεν μπορείτε να δέχεστε κανενός είδους Συναλλαγές, στις οποίες η κάρτα πληρωμής δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι τυπικά για τον συγκεκριμένο τύπο κάρτας, η κάρτα πληρωμής εμφανίζει ενδείξεις παραποίησης ή φθοράς ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.

5.3. Χωρίς την άδειά μας δεν επιτρέπεται να ορίσετε ελάχιστο όριο (κατώφλι) υψηλότερο του ποσού των GBP 1.00 για οποιαδήποτε Συναλλαγή. Επίσης, θα παρέχετε στους Κατόχους κάρτας τουλάχιστον ίσους όρους με εκείνους που προσφέρετε στους πελάτες που πληρώνουν με μετρητά για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες σας, και δεν θα χρεώνετε τους Κατόχους κάρτας με πρόσθετα ποσά ή επιβαρύνσεις.

5.4. Οφείλετε να παρακολουθείτε τον Λογαριασμό σας και το Ιστορικό Συναλλαγών σας και να επιστρέφετε στον εκάστοτε Κάτοχο κάρτας οποιεσδήποτε πληρωμές λάβατε εκ παραδρομής ή το πλεονάζον ποσό στις περιπτώσεις λανθασμένης καταχώρησης του ποσού της Συναλλαγής.

5.5. YΟφείλετε να μας ενημερώνετε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία που καταχωρήσατε κατά το χρόνο αποδοχής των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών που αφορούν στο είδος ή τη φύση της επιχείρησής σας, στην γκάμα των προϊόντων, οποιαδήποτε πώληση ή μίσθωση της εταιρείας σας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς, τη νομική μορφή ή την επωνυμία της εταιρείας σας, αλλαγών στη διεύθυνση ή στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, μίας σημαντικής αρνητικής μεταβολής στην οικονομική σας κατάσταση, καθώς και αλλαγών στα στοιχεία που υποβάλατε σύμφωνα με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

5.6. Οφείλετε να τοποθετείτε ευδιάκριτα σε κοινή θέα στους χώρους της εταιρείας σας οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της SumUp λάβετε από εμάς. Αυτό το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκόλλητα για το κατάστημά σας, το μαγαζί ή το παράθυρο του αυτοκινήτου με το λογότυπο της SumUp, τα λογότυπα των Συστημάτων Κάρτας ή σήματα ή φυλλάδια, η προβολή των οποίων απαιτείται από τα Συστήματα Κάρτας, τη νομοθεσία ή τη SumUp.

5.7. Οφείλετε να θέτετε στη διάθεση του Κατόχου κάρτας μία απόδειξη της Συναλλαγής σε χάρτινη μορφή, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς του Συστήματος Κάρτας. Επιπροσθέτως, μπορείτε να παρέχετε στους Κατόχους κάρτας την επιλογή (όχι όμως αντί της απόδειξης σε χάρτινη μορφή, εφόσον αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία) λήψης της απόδειξης της Συναλλαγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου.

5.8. Αναγνωρίζετε πως είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε πως τα στοιχεία σύνδεσης στον Λογαριασμό σας διατηρούνται ασφαλή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, πως κανένας χρήστης της Τερματικής συσκευής δεν θα παραποιήσει τα καταχωρημένα στοιχεία και πως δεν θα σημειωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας, των Τερματικών συσκευών ή οποιασδήποτε άλλης εμπιστευτικής πληροφορίας σχετίζεται με τη χρήση των Υπηρεσιών. Εάν υποψιάζεστε ή γνωρίζετε πως ο Λογαριασμός σας έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς εξουσιοδότηση, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα ή/και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης μέσω του ιστότοπού μας. Μόλις λάβουμε μία τέτοια ενημέρωση, θα προβούμε στις εύλογες ενέργειες, προκειμένου να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων σας.

5.9. Υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους εφαρμοστέους όρους του προτύπου ασφαλείας Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) κατά τη διάρκεια των παρόντων Όρων («Συμμόρφωση PCI»). Ιδίως, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τις εν λόγω διατάξεις αναφορικά με τη φύλαξη, την επεξεργασία και τη μετάδοση των στοιχείων πληρωμής της κάρτας. Πληροφορίες σχετικά με το PCI-DSS παρατίθενται στον ιστότοπο του PCI Council, στη διεύθυνση pcisecuritystandards.org.

5.10. Οφείλετε να ελέγχετε άμεσα οποιαδήποτε παραστατικά (π.χ. τιμολόγια ή εκκαθαριστικές καταστάσεις) σας παρέχουμε, καθώς και εκκαθαριστικά σημειώματα, επιστροφές, αντιστροφές χρέωσης ή οποιεσδήποτε συναλλαγές πιστωθούν ή χρεωθούν στον τραπεζικό σας λογαριασμό ή στον Κάτοχο κάρτας. Οφείλετε να υποβάλλετε τις ενστάσεις σας στα αναγραφόμενα στο παραστατικό στοιχεία χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός είκοσι πέντε (25) εργάσιμων («Εργάσιμη» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των τραπεζικών αργιών ή άλλων δημόσιων αργιών στην Αγγλία) από τη λήψη του αντίστοιχου παραστατικού ή την ημερομηνία της σχετικής πληρωμής. Η αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής των ενστάσεων θα θεωρείται αποδοχή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στην επανέκδοση διορθωμένων παραστατικών ή διόρθωση των πληρωμών μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Εκτός των περιπτώσεων που επιβάλλεται από τον νόμο, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση αρχείων όλων των Συναλλαγών και άλλων δεδομένων που αφορούν στον Λογαριασμό σας και τη χρήση των Υπηρεσιών.

6 Πρόσθετες υπηρεσίες

6.1. H SumUp μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στην επιχείρησή σας, οι οποίες είναι επιπλέον των Υπηρεσιών που ορίζονται παραπάνω (στο εξής, «Πρόσθετες υπηρεσίες»). Οι εν λόγω Πρόσθετες υπηρεσίες είναι δυνατό να παρασχεθούν από οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας, περιλαμβανομένων των θυγατρικών. Εάν επιλέξετε να κάνετε χρήση των Πρόσθετων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι πιθανό να αλλάξουν.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - Επεξεργασία Πληρωμών

7. Χρηματικά ποσά

7.1. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, εξουσιοδοτείτε ρητώς εμάς και οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με εμάς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να τηρούμε, εισπράττουμε και να εκταμιεύουμε χρηματικά ποσά για λογαριασμό σας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.3. Η ανωτέρω εξουσιοδότηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και θα εφαρμόζεται μέχρι το κλείσιμο ή τον τερματισμό του Λογαριασμού σας. Οι εξερχόμενες πληρωμές προς την τράπεζά σας διενεργούνται, τουλάχιστον εν μέρει, από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (για παράδειγμα, τις τράπεζες, στις οποίες εσείς και εμείς διατηρούμε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς) και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την τελική πίστωση των ποσών στον τραπεζικό σας λογαριασμό μετά την εκτέλεση της εξερχόμενης πληρωμής προς την τράπεζά σας.

7.2. Δεν θα εισπράττετε τόκους ή άλλου είδους έσοδα από τα χρηματικά ποσά στον Λογαριασμό σας. Μας εκχωρείτε αμετάκλητα όλα τα δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα επί οποιουδήποτε τόκου ή/και άλλων εσόδων ενδεχομένως προκύψουν από ή μπορούν να καταλογισθούν στα χρηματικά ποσά που βρίσκονται στον Λογαριασμό σας.

7.3. Στην περίπτωση που πραγματοποιείτε Συναλλαγές μέσω χειρωνακτικής καταχώρησης των στοιχείων πληρωμής της κάρτας του Κατόχου κάρτας στην Εφαρμογή (App) μας ή στο κινητό του Κατόχου κάρτας για ποσό που υπερβαίνει το όριο (κατώφλι) που έχουμε ορίσει σε οποιαδήποτε προηγούμενο διάστημα επτά ημερών, η SumUp θα παρακρατήσει το πέραν του ορίου πλεονάζον ποσό για τριάντα (30) ημέρες, πριν μεταφέρει τα ποσά στον Λογαριασμό σας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο είναι πιθανό να υπερβείτε το ανωτέρω όριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να αιτηθείτε την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος των Εξερχόμενων πληρωμών. Βάσει διαφόρων παραγόντων, η SumUp θα εξετάσει το αίτημά σας, προκειμένου να αποφασίσει, εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για την επίσπευση των εξερχόμενων πληρωμών. Το όριο για τέτοιου είδους χειρωνακτικά καταχωρούμενες Συναλλαγές παρατίθεται στην ενότητα χρεώσεων, στον ιστότοπό μας.

7.4. Δεν θα πραγματοποιούμε Εξερχόμενες πληρωμές χρηματικών ποσών που αφορούν σε συναλλαγές, τα οποία δεν έχουμε ακόμα λάβει από τα δηλωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

7.5. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στη διενέργεια έρευνας ή επίλυσης οποιασδήποτε εκκρεμούς διαφοράς σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας, και ως επακόλουθο μπορούμε να επιβάλλουμε περιορισμούς στην πρόσβαση στα χρηματικά σας ποσά για τον απαιτούμενο για τον σκοπό αυτό χρόνο. Μπορούμε επίσης να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα χρηματικά σας ποσά, κατ' απαίτηση της νομοθεσίας ή δικαστικής εντολής.

8. Αποθεματικό

8.1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε οποτεδήποτε σε προσωρινή δέσμευση των Εξερχόμενων πληρωμών προς εσάς και στη δημιουργία ενός αποθέματος ασφαλείας («Αποθεματικό»). Βάσει του προφίλ κινδύνου, μπορούμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να προβούμε οποτεδήποτε στην παρακράτηση Αποθεματικού ασφαλείας για τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

8.2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 8.1, το Αποθεματικό θα χρησιμεύει, επίσης, ως εξασφάλισή μας και διατηρούμε το δικαίωμα είσπραξης και συμψηφισμού από το Αποθεματικό όλων των ποσών που μας οφείλετε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ελλείμματος του Λογαριασμού, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς κατά ιστότοπό μας.

8.3. Εάν μας οφείλετε ποσό που υπερβαίνει το ποσό του Αποθεματικού, πρέπει να μας καταβάλετε το σχετικό ποσό άμεσα, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιμες από την απαίτησή μας. Με το παρόν μας εξουσιοδοτείτε ρητώς να προβούμε στη χρέωση των όποιων ποσών μας οφείλετε, συμπεριλαμβανομένων των όποιων δαπανών και εξόδων προκύψουν κατά την είσπραξη των εν λόγω ποσών από τον τραπεζικό σας λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για τη λήψη των Εξερχόμενων πληρωμών ή/και την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για την αγορά των Τερματικών συσκευών μας ή στον συμψηφισμό των εν λόγω ποσών με οφειλόμενα ποσά Εξερχόμενων πληρωμών προς εσάς. Η αδυναμία σας να εξοφλήσετε πλήρως τα ποσά των οφειλών σας προς εμάς συνιστά σοβαρή παραβίαση των παρόντων Όρων και θα επιβαρυνθείτε με όλα τα έξοδα που θα προκύψουν από την είσπραξη τέτοιων ποσών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, τις αμοιβές και δαπάνες δικηγόρου, τις χρεώσεις εισπρακτικής εταιρείας και όποιο ποσό προκύψει από τόκους.

9. Αντίστροφες χρεώσεις

9.1. Το ποσό της Συναλλαγής μπορεί να χρεωθεί αντίστροφα στον Λογαριασμό σας, εφόσον υπάρξει αμφισβήτηση της Συναλλαγής, έχει αντιστραφεί για οποιονδήποτε λόγο από το αντίστοιχο Σύστημα Κάρτας, τον συνεργαζόμενο με εμάς υπεύθυνο επεξεργασίας, τον Κάτοχο της κάρτας ή οποιοδήποτε από τα δηλωμένα μας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν διέθετε έγκριση ή έχουμε λόγους να πιστεύουμε πως η Συναλλαγή δεν διέθετε έγκριση, ή φέρεται να είναι παράνομη, ύποπτη ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους («Αντίστροφη χρέωση»).

9.2. Εφόσον σας ζητηθεί, οφείλετε να μας βοηθήσετε, με δική σας επιβάρυνση, να διερευνήσουμε οποιαδήποτε από τις Συναλλαγές σας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία στα πλαίσια των Υπηρεσιών μας, και αποδέχεστε πως η αδυναμία σας να μας βοηθήσετε εγκαίρως, μεταξύ άλλων παρέχοντάς μας τα απαραίτητα παραστατικά τεκμηρίωσης όχι αργότερα από δέκα (10) εργάσιμες από την υποβολή του αιτήματός μας, μπορεί να έχει ως επακόλουθο μία αμετάκλητη Αντίστροφη χρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στη χρέωση τέλους για τη διερεύνηση ή/και διαμεσολάβηση των οποιωνδήποτε Αντίστροφων χρεώσεων, τα τέλη παρατίθενται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας.

9.3. Εάν μία αμφισβητούμενη αντίστροφη χρέωση δεν επιλυθεί υπέρ σας από την εκδότρια τράπεζα ή το Σύστημα Κάρτας ή εάν επιλέξετε να μην αμφισβητήσετε την Αντίστροφη χρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στην είσπραξη από εσάς του αρχικού ποσού της Συναλλαγής πλέον των Τελών και στην πίστωσή του στον Κάτοχο της κάρτας.

9.4. Εάν διαπιστώσουμε πως υφίσταται ένα υπερβολικά υψηλό ποσό Αντίστροφων χρεώσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε καθυστέρηση των Εξερχόμενων προς εσάς πληρωμών από τον Λογαριασμό προς τον τραπεζικό σας λογαριασμό, στη διατήρηση Αποθεματικού κατά το ποσό που ευλόγως καθοριστεί από εμάς για την κάλυψη των αναμενόμενων Αντίστροφων χρεώσεων και των σχετικών τελών ή στον τερματισμό και την αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών και το κλείσιμο του Λογαριασμού σας.

10. Επιστροφές και Επιστροφή χρημάτων

10.1. Υπό τους παρόντες Όρους και αποδεχόμενοι Συναλλαγές με τις Υπηρεσίες, μπορείτε να διεκπεραιώνετε επιστροφές και να πραγματοποιείτε επιστροφές χρημάτων μέσω του Λογαριασμού σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τους Κανόνες Δικτύου.

10.2. Οι Κανόνες Δικτύου απαιτούν από εσάς - μεταξύ άλλων προϋποθέσεων - να προσφέρετε και να δηλώνετε κατά τον χρόνο της αγοράς μία δίκαιη πολιτική επιστροφών και υπαναχώρησης και να μην προσφέρετε επιστροφές μετρητών για Συναλλαγές, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και να μην δέχεστε μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας ως μέσο επιστροφής χρημάτων μίας Συναλλαγής.

10.3. Στο ποσό της επιστροφής χρημάτων πρέπει να περιλαμβάνονται και όλοι οι φόροι που πρέπει να επιστραφούν και το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό της αρχικής Συναλλαγής.

10.4. Στην περίπτωση αλλαγής, μερικής επιστροφής ή εσφαλμένης Συναλλαγής ή ποσού της Συναλλαγής, πρέπει πάντα να επιστρέφετε πρώτα το πλήρες ποσό της αρχικής Συναλλαγής και μετά να πραγματοποιείτε μία νέα Συναλλαγή για τα όποια νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες πωληθούν ή για τα πραγματικά ποσά χρέωσης.

10.5. Οι επιστροφές χρημάτων διεκπεραιώνονται μέσω του Λογαριασμού σας και εγκρίνονται έως και τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα πραγματοποίησης της Συναλλαγής. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στην είσπραξη από εσάς του αρχικού ποσού της Συναλλαγής πλέον των Τελών και στην πίστωση του αρχικού ποσού της Συναλλαγής στον Κάτοχο της κάρτας.

10.6. Εάν διαπιστώσουμε πως πραγματοποιείτε έναν υπερβολικά υψηλό αριθμό επιστροφών χρημάτων, μπορούμε να προβούμε στην απενεργοποίηση της δυνατότητας επιστροφής χρημάτων.

11. Φόροι

Είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό, την είσπραξη, την παρακράτηση, την αναφορά και την απόδοση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των όποιων και όλων των φόρων που θα υπολογιστούν, προκύψουν ή θα απαιτηθεί να εισπραχθούν, καταβληθούν ή παρακρατηθούν για οποιονδήποτε λόγο με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ή ζητηθεί από μία κρατική Αρχή, έχουμε το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να αναφέρουμε τα στοιχεία του Λογαριασμού και του Ιστορικού των Συναλλαγών σας στην αρμόδια Αρχή.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ – Προπληρωμένη Κάρτα SumUp

12 Γενικά

12.1. Η SumUp μπορεί, κατά την κρίση της, να σας εκδώσει μια προπληρωμένη κάρτα («Κάρτα») και ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι («Πορτοφόλι»), το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τον Εμπορικό Λογαριασμό SumUp που τηρείτε. Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες SumUp και υπόκειται σε επαλήθευση ταυτότητας, διαθεσιμότητα κεφαλαίων και σε πρωτόκολλα ενεργοποίησης. H SumUp μπορεί να προσφέρει, να προωθήσει και/ή να διαφημίσει το Πορτοφόλι στη χώρα σας ως «[SumUp Business Account]». Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας σχετικά με το Πορτοφόλι εφαρμόζονται αναλόγως, όποια κι αν είναι η ονομασία του προϊόντος.

12.2. Ενδέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία να υπόκειται σε χρέωση συναλλαγής (fee). Ο πίνακας των fees είναι αναρτημένος εδώ.

12.3. Η προπληρωμένη κάρτα SumUp εκδίδεται από την εταιρεία SumUp Payments Limited, βάσει σχετικής άδειας από την Mastercard International Incorporated.

12.4. Η χρήση αυτής της Κάρτας προϋποθέτει την ύπαρξη Πορτοφολιού. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι όροι που παρατίθενται στα ΜΕΡΗ ΕΝΑ, ΔΥΟ και ΤΕΣΣΕΡΑ ισχύουν και για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

12.5. Η Προπληρωμένη Κάρτα SumUp προορίζεται για επιχειρήσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την πραγματοποίηση πληρωμών από επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο SumUp. Δεν προορίζεται για προσωπική χρήση.

13 Η Υπηρεσία

13.1. Κάθε Έμπορος με Πορτοφόλι στον οποίο έχει συνδεθεί η κάρτα μπορεί να δέχεται πληρωμές στον τραπεζικό του λογαριασμό ή στην Κάρτα του. Για να ορίσετε μία από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας από την ηλεκτρονική πύλη του SumUp.

13.2 Σε περίπτωση που επιλέξετε να λαμβάνετε χρήματα στην Κάρτα σας, τα χρήματα αποθηκεύονται στο Πορτοφόλι που τηρείται από την SumUp για λογαριασμό σας για το σκοπό αυτό.

14 Φόρτωση χρημάτων στο πορτοφόλι

14.1. Μπορείτε να προσθέσετε χρήματα στο Πορτοφόλι σας επιλέγοντας να δέχεστε απευθείας στο Πορτοφόλι σας το ποσό που απομένει στην εμπορική σας κάρτα μετά την εκκαθάριση.

14.2 Εκτός από την προσθήκη χρημάτων στο πορτοφόλι σας μέσω της εμπορικής σας δραστηριότητας, το SumUp μπορεί επίσης να σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε χρήματα στο πορτοφόλι σας απευθείας μέσω πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

14.3. Οι μεταφορές στο Πορτοφόλι σας δεν είναι δυνατό να αντιστραφούν ή να ακυρωθούν. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταφορά των ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

14.4. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε γίνονται αποδεκτές Προπληρωμένες Κάρτες MasterCard.

15 Ανάληψη χρημάτων από το πορτοφόλι

15.1. Μπορείτε να επιλέξετε να μεταφέρετε το υπόλοιπο των χρημάτων που βρίσκονται στο Πορτοφόλι σας στον τραπεζικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή. Η εν λόγω μεταφορά υπόκειται σε ελέγχους ασφαλείας και καταπολέμησης της απάτης.

15.2 Η δυνατότητα των υπεραναλήψεων δεν είναι διαθέσιμη στο Πορτοφόλι σας. 

16 Μεταφορές

16.1 Η SumUp μπορεί επίσης να σας παρέχει μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να μεταφέρετε χρήματα  από το Πορτοφόλι σας σε έναν άλλο λογαριασμό SumUp ή σε έναν τραπεζικό λογαριασμό αντισυμβαλλομένου εισαγάγοντας τον αριθμό λογαριασμού ή το IBAN. 

16.2 Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού αντισυμβαλλομένου ή του IBAN ή του λογαριασμού SumUp αντισυμβαλλομένου έχουν εισαχθεί σωστά. Τυχόν σφάλμα στις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία της μεταφοράς, την καθυστέρηση ή την απώλεια των χρημάτων εάν αποστέλλονται σε λάθος λογαριασμό.

16.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν απώλειες χρημάτων λόγω της εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων.

16.4 Πριν επιβεβαιώσετε το αίτημά σας για μεταφορά, οι ακόλουθες λεπτομέρειες θα εμφανίζονται στον online λογαριασμό σας:

α.    τα τραπεζικά στοιχεία του αντισυμβαλλομένου 

β.    το ποσό των χρημάτων που θέλετε να στείλετε στον αντισυμβαλλόμενο και

γ.    τα fees (εάν ισχύουν). Τα fees που ενδεχομένως ισχύουν για τις μεταφορές σας θα είναι αναρτημένα εδώ.

Μετά τη λήψη του αιτήματός σας για μεταφορά, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή του.

16.5 Έχουμε το δικαίωμα να επιβάλουμε μονομερώς ορισμένα όρια στα ποσά που μπορείτε να μεταφέρετε, για λόγους ασφαλείας και για να είμαστε σύννομοι με το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

16.6 Ενδεχομένως να μην ολοκληρώσουμε τις μεταφορές εάν: 

α. δεν δώσετε σαφείς οδηγίες

β. έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται για ύποπτη δραστηριότητα

γ. δεν νομιμοποιούμαστε να εκτελέσουμε τη μεταφορά ή το αίτημά σας για μεταφορά παραβιάζει τους παρόντες Όρους

δ. το ποσό της μεταφοράς υπερβαίνει τα όρια πληρωμών ή το υπόλοιπο των χρημάτων που υπάρχουν στο Πορτοφόλι σας

17. Ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και Open Banking

Για να επεξεργαστεί τις συναλλαγές σας, η SumUp χρειάζεται πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας, χρειάζεται μια πρόσθετη μέθοδο ταυτοποίησης.  Ο συνδυασμός ενός Smartphone συνδεδεμένου στον λογαριασμό σας και και ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας όπως είναι το PIN ή ο κωδικός πρόσβασής σας, λειτουργούν ως πρόσθετη μέθοδος ταυτοποίησης. Πρέπει να έχετε και τα δύο για να εκτελείτε συναλλαγές.

17.1 Οφείλετε να φυλάσσετε σε κάθε περίσταση μυστικό το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας και να ασφαλίζετε το Smartphone σας ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό τρίτοι. Ο λόγος είναι ότι όποιος έχει στην κατοχή του το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το Smartphone σας μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες χωρίς άδεια. 

17.2 Για να προστατεύσετε το PIN, τον κωδικό πρόσβασης και το Smartphone σας πρέπει να τηρείτε όλα τα παρακάτω:

α. Το PIN και ο κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένα ηλεκτρονικά με μη ασφαλή τρόπο.

β. Όταν πληκτρολογείτε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ορατά σε άλλα άτομα. 

γ. Δεν πρέπει να αποστέλλετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης με άλλον τρόπο εκτός της διαδικασίας ασφαλείας Πορτοφολιού της SumUp, π.χ. να τον στέλνετε με email. 

δ. Το PIN ή ο κωδικός πρόσβασής σας δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ίδιο σημείο με το Smartphone σας.

17.3 Μπορείτε να δώσετε τη δυνατότητα στους παρόχους Open Banking και σε τρίτους παρόχους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή να πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό σας, στον βαθμό που ενεργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις σας και τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω πάροχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν πληρωμές και συχνά θα πρέπει να αδειοδοτούνται από κάποια ρυθμιστική αρχή όπως την Χρηματοοικονομική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA). 

17.4 Εάν σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε έναν πάροχο Open Banking ή τρίτο πάροχο, θα πρέπει να τους ζητήσετε στοιχεία της άδειας λειτουργίας τους (εάν έχουν) και να τα ελέγξετε προσωπικά. (Μπορείτε να διασταυρώνετε τα στοιχεία των αρμόδιων ρυθμιστικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο των εταιρειών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας). Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση των παρόχων Open Banking και των παρόχων τρίτων στα στοιχεία του λογαριασμού σας ή να πραγματοποιούν πληρωμές για λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας ή απευθείας μαζί τους.

17.5 Τυχόν αιτήματα για πληρωμές που ενδέχεται να δεχόμαστε από παρόχους open banking και τρίτους παρόχους με δική σας εντολή θα αντιμετωπίζονται σα να στάλθηκαν από εσάς και θα διέπονται από τους παρόντες Όρους. Εάν, παρά την εντολή σας προς τους παρόχους Open Banking ή τρίτους παρόχους για εκτέλεση πληρωμής για λογαριασμό σας, οι τελευταίοι δεν προχωρήσουν σε αυτήν, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη μη ολοκλήρωσή της.

18 Οι υποχρεώσεις σας

18.1 Πρέπει να ορίσετε ένα PIN όταν κάνετε εγγραφή και ενεργοποιήσετε την Κάρτα σας.

18.2. Ποτέ δεν πρέπει να γράφετε ή να φυλάσσετε τον κωδικό PIN στο ίδιο σημείο με την Κάρτα σας.

18.3 Μην μοιραστείτε ποτέ το PIN σας με κανέναν. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις εξουσιοδοτημένες συναλλαγές της Κάρτας και για τις χρεώσεις που προέκυψαν από την χρήση της Κάρτας σας. Εάν επιτρέψετε σε κάποιον άλλο να έχει πρόσβαση στην Κάρτα σας, στον Αριθμό της Κάρτας σας, στον Λογαριασμό σας ή στο IBAN, στον ΡΙΝ σας ή στα στοιχεία σύνδεσης της εφαρμογής, θα θεωρήσουμε ότι έχετε εξουσιοδοτήσει την εν λόγω πρόσβαση και θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές και τις χρεώσεις που πραγματοποίησε το εν λόγω πρόσωπο.

18.4 Μερικές συναλλαγές με την Κάρτα μπορεί να απαιτούν επιπλέον επαλήθευση ασφαλείας για να ολοκληρωθούν μέσω του συστήματος 3D Secure της Mastercard. Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφαλείας, να επαληθεύσετε τη συναλλαγή μέσω ενός κωδικού επιβεβαίωσης που λαμβάνετε με SMS ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επαληθεύσετε τη συναλλαγή με ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων μέσω συμβατής συσκευής.

18.5. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση κάθε Kάρτας, για τον Aριθμό της Kάρτας, για τον Αριθμό Λογαριασμού ή το IBAN, για τον κωδικό PIN και για τα στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

18.6. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι έχουν χαθεί ή κλαπεί η Κάρτα σας, ο Αριθμός Κάρτας, ο Αριθμός Λογαριασμού σας ή το IBAN, ο κωδικός PIN σας ή τα στοιχεία σύνδεσης στην εφαρμογή, ή αν κάποιος έχει μεταφέρει ή έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει χρήματα από τον Λογαριασμό της Κάρτας σας χωρίς την άδειά σας.

18.6.1. Αν υποψιάζεστε ότι η Κάρτα σας έχει παραβιαστεί, μπορείτε να την μπλοκάρετε προσωρινά, αφού πρώτα συνδεθείτε στον Online λογαριασμό του SumUp. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να μπορέσει η ομάδα ασφαλείας μας να διερευνήσει το περιστατικό και να προστατεύσει τον λογαριασμό σας.

19 Διάρκεια, αναστολή και τερματισμός της Υπηρεσίας κάρτας και του Πορτοφολιού

19.1 Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υποχρεούμαστε να αποκτάμε, να επαληθεύουμε και να καταγράφουμε πληροφορίες για όλους τους πελάτες μας. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κάποιες λειτουργίες της υπηρεσίας σας ενδέχεται να είναι περιορισμένες.

19.1.1. Εάν η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί εν μέρει, θα έχετε περιορισμένες δυνατότητες χρήσης του Λογαριασμού της Κάρτας, αλλά ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα για αγορές σε φυσικά καταστήματα. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να κάνετε τα εξής: να κάνετε αναλήψεις από ATM, να πραγματοποιείτε διεθνείς συναλλαγές, μεταφορές μεταξύ λογαριασμών και να προσθέτετε χρήματα. Η χρήση του Λογαριασμού της Κάρτας υπόκειται επίσης σε περιορισμούς πρόληψης της απάτης οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

19.2. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αποκλείσουμε, να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας εάν, στο πλαίσιο των πολιτικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουμε, διαπιστώσουμε οποιαδήποτε δόλια, ύποπτη ή εγκληματική δραστηριότητα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεκκλίνει από την παρούσα Συμφωνία.

19.3. Μπορεί να αναστείλουμε προσωρινά την Κάρτα ή το Πορτοφόλι σας σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας. Εάν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας επειδή τα χρήματα στον Λογαριασμό της Κάρτας σας ή/και στον Λογαριασμό σας δεν θα είναι διαθέσιμα, ή επειδή δεν θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα σας.

19.4 Για λόγους ασφαλείας, έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε το ύψος ή τον αριθμό των συναλλαγών που μπορείτε να κάνετε με την Κάρτα σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα σας για παράνομο διαδικτυακό τζόγο ή για οποιαδήποτε άλλη παράνομη συναλλαγή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε, να μειώσουμε, να ακυρώσουμε ή να άρουμε οποιονδήποτε από τους περιορισμούς ή να επιβάλουμε νέους περιορισμούς ανά πάσα στιγμή. Επίσης, μπορεί να περιορίσουμε το πλήθος των μεταφορών που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του Πορτοφολιού σας. 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ - Πρόσθετοι Νομικοί Όροι

20. Η ευθύνη μας

20.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες απώλειες και ζημίες ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας υπό τους παρόντες Όρους, οι οποίες είναι επακόλουθο της συμμόρφωσής μας στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου και στους Κανόνες Δικτύου, οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας ή παραβίασης από εσάς των παρόντων Όρων ή οποιωνδήποτε νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων.

20.2. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών ή φήμης.

20.3. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν εξαιρεί την ευθύνη μας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία περί αστικής ευθύνης και δεν επιδέχεται εξαίρεσης ή τροποποίησης στη βάση συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

20.4. Η SumUp δεν εγγυάται ή δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις οποιωνδήποτε τρίτων εμπλέκονται στις Υπηρεσίες ή για τρίτους διαφημιζόμενους στον ιστότοπό μας.

20.5. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών ή για διακοπές ή αδυναμία παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τους παρόντες Όρους.

20.6. Σε κάθε περίπτωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαδικασίες, ζημίες ή απώλειες κατά ποσό, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των Τελών που εισπράττονται από εμάς για την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες που προηγούνται του συμβάντος, στο οποίο βασίζεται η αξίωση.

20.7. Δεν μπορούμε να καταστούμε υπεύθυνοι για κανενός είδους ελαττώματα σε υλισμικό τρίτων και άλλα προϊόντα που ενδεχομένως διαθέτουμε προς πώληση ή περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες. Ο κατασκευαστής, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σέρβις και την υποστήριξη, ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης για αυτό το υλισμικό και τα προϊόντα.

21. Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε και θα απαλλάξετε εμάς και τους εργαζομένους μας, τους διευθυντές, πράκτορες, συνεργάτες, αντιπροσώπους και συνεργαζόμενους υπεύθυνους επεξεργασίας από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εύλογων δικηγορικών αμοιβών), απώλειες και ζημίες που θα προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια, έλεγχο, έρευνα ή άλλη διαδικασία κινηθεί λόγω (i) παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή ρύθμισης οποιασδήποτε εφαρμοστέας δικαιοδοσίας ή οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων, των Κανόνων Δικτύου ή οποιωνδήποτε άλλων πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων ισχύουν για τον Λογαριασμό σας, ή (ii) λανθασμένης ή ακατάλληλης χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς, ή (iii) οποιασδήποτε Συναλλαγής υποβληθεί από εσάς μέσω των Υπηρεσιών, ή (iv) παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιωτικότητας, δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ή (v) της πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή της χρήσης τους από οποιονδήποτε τρίτο με το δικό σας μοναδικό όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλον ενδεδειγμένο κωδικό ασφαλείας.

22. Εμπιστευτικότητα & Ιδιωτικότητα

22.1. Αμφότεροι οφείλουμε να μεταχειριζόμαστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνουμε εκατέρωθεν ή από τον Κάτοχο της κάρτας σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό ως εμπιστευτικού χαρακτήρα, και ιδίως να μην επιτρέπουμε την πρόσβαση τρίτων σε τέτοιου είδους εμπιστευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα, οποιεσδήποτε απόρρητες πληροφορίες αφορούν στη δική μας ή τη δική σας λειτουργία ή/και στην εμπορική δραστηριότητα, καθώς και οποιαδήποτε μη ανώνυμη πληροφορία συνιστούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Αμφότερα τα μέρη υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων και να λάβουμε τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα αποτροπής της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των καρτών και των δεδομένων του Κατόχου της κάρτας. Η αποθήκευση τέτοιων δεδομένων επιτρέπεται μόνον εφόσον, και για όσο διάστημα, είναι απολύτως απαραίτητο.

22.2. Εάν προσωπικά δεδομένα του Κατόχου της κάρτας διαβιβαστούν πίσω σε εσάς από εμάς, η χρήση τέτοιων δεδομένων από εσάς επιτρέπεται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τη διενέργεια ελέγχου των ορίων ή για την αποτροπή αθέτησης πληρωμής και για κανέναν άλλο σκοπό, όπως η δημιουργία προφίλ (π.χ. αξιολόγηση της αγοραστικής συμπεριφοράς) ή για ενέργειες πωλήσεων και μάρκετινγκ, εκτός εάν ο Κάτοχος της κάρτας συναινεί σε μία τέτοια διαφορετική χρήση. Δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία σε τρίτους ή να την χρησιμοποιείτε για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν λάβετε ρητή σχετική έγκριση του Κατόχου της κάρτας. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.

22.3. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας παρατίθενται στην Πολιτική Ιδιωτικότητας στον ιστότοπό μας.

23. Σχέσεις με Τρίτους

Δεν είμαστε μέρος στη νομική σχέση ανάμεσα σε εσάς και τον Κάτοχο της κάρτας και αποποιούμαστε κατ' οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ευθύνη σχετίζεται με τον υποκείμενο σκοπό των όποιων Συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ποιότητας και της φύσης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρετε προς πώληση, των τιμών πώλησης, των εκπτώσεων, των όρων εγγύησης κλπ. Πρέπει πάντα να παρουσιάζεστε ως διακριτή οντότητα από την SumUp.

24. Διάρκεια, Αναστολή, Τερματισμός 

24.1. Μπορείτε να τερματίσετε και να κλείσετε τον Λογαριασμό σας οποτεδήποτε. Μπορούμε οποτεδήποτε να αναστείλουμε τη λειτουργία ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας για οποιονδήποτε ή για κανένα λόγο ανά πάσα στιγμή κατόπιν σχετικής προειδοποίησης προς εσάς. Μπορούμε επίσης να αναστείλουμε τη λειτουργία ή να τερματίσουμε και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας χωρίς προειδοποίηση, εφόσον (i) παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή οποιονδήποτε άλλον όρο διέπει συγκεκριμένες Υπηρεσίες και καλύπτεται από ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Κανόνων Δικτύου, ή (ii) παραβιάσετε ή έχουμε λόγο να πιστεύουμε πως παραβιάσατε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ή (iii) έχουμε λόγο να πιστεύουμε πως εμπλέκεστε κατ’ οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή άλλη παράνομη δραστηριότητα, ή (iv) αποτελείτε έναν μη αποδεκτό πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης για εμάς, ή (v) εάν ευλόγως πιστεύουμε πως ο Λογαριασμός σας έχει εκτεθεί σε κακόβουλες ενέργειες ή για άλλους λόγους ασφαλείας.

24.2. Στην περίπτωση τερματισμού ή κλεισίματος του Λογαριασμού σας για οποιονδήποτε λόγο, εσείς οφείλετε να: (i) παραμείνετε δεσμευμένος από τους παρόντες Όρους, (ii) διακόψετε άμεσα τη χρήση των Υπηρεσιών, (iii) αναγνωρίσετε πως η άδεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες και της χρήσης τους σύμφωνα με τους παρόντες Όρους θα λήξει, (iv) αποδεχθείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα, ωστόσο δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα του Λογαριασμού σας που βρίσκονται αποθηκευμένα στους διακομιστές μας και να v) μην μας καταστήσετε υπεύθυνους έναντι υμών ή τρίτων για τον τερματισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή τη διαγραφή των δεδομένων του Λογαριασμού σας.

24.3. Αφότου τεθεί σε ισχύ ο τερματισμός του Λογαριασμού σας, οφείλετε άμεσα να εξοφλήσετε σε εμάς όλα τα οφειλόμενα από εσάς ποσά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και εμείς εξίσου θα σας καταβάλουμε όλα τα ποσά που σας οφείλουμε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Κατ' απόκλιση του ανωτέρου όρου, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε το Αποθεματικό μέχρι την οριστική εκκαθάριση του Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των όποιων ενδεχόμενων Αντίστροφων χρεώσεων, όμως σε κάθε περίπτωση όχι για διάστημα που υπερβαίνει τους δεκατρείς (13) μήνες μετά την εφαρμογή του τερματισμού σε ισχύ.

25. Επικοινωνία

25.1. Τα γραπτά μηνύματα επικοινωνίας και οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση email που ορίσατε ή θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας. Τέτοιου είδους μηνύματα επικοινωνίας και ειδοποιήσεις θεωρούνται πως έχουν ληφθεί από εσάς εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα ανάρτησής τους στον ιστότοπό μας, ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα αποστολής τους προς εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν λάβουμε μήνυμα email για την αποτυχία λήψης του μηνύματος.

25.2. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει πάντα να διατηρείτε τουλάχιστον μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λογαριασμό σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη, εάν η μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει δεν είναι έγκυρη ή εάν αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αλλά δεν μας ενημερώσετε σχετικά.

25.3. Οφείλετε να ελέγχετε τακτικά και συχνά τον φάκελο εισερχόμενης αλληλογραφίας. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους περαιτέρω επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Όπου απαιτείται από τη νομοθεσία να παρέχουμε πληροφορίες προς εσάς σε διαρκές μέσο, θα σας αποστέλλουμε είτε μήνυμα email ή μία ειδοποίηση, στην οποία θα παραπέμπουμε σε αναρτημένη στον ιστότοπό μας πληροφορία, κατά τρόπο που θα καθιστά δυνατή την εκτύπωση της πληροφορίας από εσάς. Οφείλετε να διατηρείτε αντίγραφα όλων των μηνυμάτων επικοινωνίας που σας στέλνουμε ή θέτουμε στη διάθεσή σας.

25.4. Εκτός της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, εφόσον απαιτείται. Οποιοδήποτε μήνυμα επικοινωνίας ή ειδοποίηση μέσω ταχυδρομείου θα θεωρείται πως έχει παραληφθεί εντός τριών (3) Εργάσιμων από την ημερομηνία αποστολής για αποστολές εντός ΗΒ ή εντός πέντε (5) Εργάσιμων για διεθνείς αποστολές.

25.5. Θα ορίσουμε την επιθυμητή σας γλώσσα βασιζόμενοι στη χώρα που επιλέξατε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας και θα αποστέλλουμε τυποποιημένα μηνύματα επικοινωνίας στην επιλεγμένη από εσάς γλώσσα. Για τα μη τυποποιημένα μηνύματα επικοινωνίας, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας στην αγγλική γλώσσα. Έγγραφα ή μηνύματα επικοινωνίας σε οποιεσδήποτε άλλες γλώσσες χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διευκόλυνσή σας και δεν συνιστούν υποχρέωσή μας να συνεχίσουμε την επικοινωνία στην εκάστοτε γλώσσα.

26. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

26.1. Ως Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας («Δικαιώματα ΠΙ») νοούνται οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα αφορούν άμεσα ή έμμεσα στις Υπηρεσίες, τις Τερματικές συσκευές, τον ιστότοπο, τα ονόματα τομέων Διαδικτύου, όλα τα περιεχόμενα, τη σχετιζόμενη με τις Υπηρεσίες τεχνολογία και όλα τα λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων επί των κατατεθέντων σημάτων, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων επί βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, ονομασιών, μοντέλων χρησιμότητας και καταχωρημένων σχεδίων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και όλων των λοιπών, αποκλειστικών και μη δικαιωμάτων παγκοσμίως, όπως αυτά υφίστανται τώρα ή όπως δημιουργηθούν, εκχωρηθούν ή μεταβιβαστούν στο μέλλον.

26.2. Εμείς (ή οι δικαιοπάροχοί μας) είμαστε οι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες όλων των Δικαιωμάτων ΠΙ που αφορούν στις Υπηρεσίες και τίποτα στους παρόντες Όρους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση των Δικαιωμάτων ΠΙ προς εσάς. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε αντιγραφή, μίμηση ή χρήση των Δικαιωμάτων ΠΙ χωρίς σχετική προηγούμενη γραπτή έγκριση εκ μέρους μας.

26.3. Σας παρέχουμε μία προσωπική, περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητέα, μη μεταβιβάσιμη άδεια (χωρίς το δικαίωμα παροχής υπο-αδειών) ηλεκτρονικής πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών με σκοπό την αποδοχή Συναλλαγών.

26.4. Χωρίς την προηγούμενη, γραπτή μας έγκριση, δεν επιτρέπεται να (i) μεταβιβάσετε σε τρίτους οποιαδήποτε δικαιώματα σας έχουν παραχωρηθεί βάσει των παρόντων Όρων, (ii) παράσχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους τη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών (για ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση ή κατ' άλλο τρόπο), (iii) αποκτήσετε πρόσβαση ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες σε οποιοδήποτε σύστημα της SumUp χειρωνακτικά ή με χρήση αυτοματοποιημένων μέσων όπως robots, spiders, scrapers, κλπ., (iv) προβείτε σε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αλλαγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, δημόσια παρουσίαση, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση, επαναπώληση ή διανομή καθ' οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, υλικού ή πληροφοριών της SumUp, (v) παραβιάσετε τους περιορισμούς που θέτουμε σε οποιεσδήποτε επικεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ στην Υπηρεσία, να παρακάμψετε ή να καταστρατηγήσετε οποιουσδήποτε τεχνικούς περιορισμούς της Υπηρεσίας, να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο σας επιτρέψει να ενεργοποιήσετε χαρακτηριστικά ή λειτουργίες που διαφορετικά είναι απενεργοποιημένες στην Υπηρεσία, ή να επιχειρήσετε αποσυμπίληση, αποδόμηση ή κατ' άλλον τρόπο ανάστροφη μηχανίκευση της Υπηρεσίας, εκτός από τον βαθμό, στον οποίο ένας τέτοιος περιορισμός απαγορεύεται ρητώς από το νόμο, ή (vi) να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που επιτρέπονται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

26.5. Μπορείτε να δημιουργείτε και να υποβάλλετε προς εμάς περιεχόμενα στα πλαίσια της χρήσης των Υπηρεσιών («Περιεχόμενα Χρήστη»). Μπορείτε να διατηρήσετε όλα τα δικαιώματα επί των δικών σας Περιεχομένων Χρήστη, με εξαίρεση των δικαιωμάτων που μας παραχωρείτε με την αποδοχή των παρόντων Όρων. Για οποιαδήποτε Περιεχόμενα Χρήστη υποβάλλετε, αποδέχεστε πως είστε ο ιδιοκτήτης των περιεχομένων ή πως διαθέτετε άδεια από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων για τη μεταφόρτωση των περιεχομένων και πως μας παραχωρείτε το παγκοσμίως, μη αποκλειστικό, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, πλήρως καταβεβλημένο, μεταβιβάσιμο και μετά του δικαιώματος υπο-αδειοδότησης, δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής των εν λόγω περιεχομένων σε οποιαδήποτε προωθητική δράση και δημόσια παρουσίαση αφορά στις Υπηρεσίες ή στην SumUp. Επιτρέπεται να προβείτε στη διαγραφή Περιεχομένων Χρήστη που έχετε υποβάλει, με τον τερματισμό του Λογαριασμού σας. Δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε στις Υπηρεσίες Περιεχόμενο Χρήστη, το οποίο: (i) είναι ανακριβές, παραπλανητικό, παράνομο, αισχρό, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό ή προωθεί το μίσος, (ii) ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκληματικές ή γεννά αξιώσεις αστικής ευθύνης, (iii) παραβιάζει οποιοδήποτε καθήκον έναντι ή δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή ιδιωτικότητας, (iv) περιλαμβάνει αλλοιωμένα δεδομένα ή άλλα επιβλαβή, καταστρεπτικά, ή καταστροφικά αρχεία, (v) διαφημίζει προϊόντα ή υπηρεσίες ανταγωνιστικές προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SumUp ή των συνεργατών της, ή (vi) κατά την κρίση μας αποτρέπει οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα να κάνει χρήση των Υπηρεσιών μας ή μας βλάπτει ή μας εκθέτει σε αξιώσεις αστικής ευθύνης. Παρότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση διενέργειας ελέγχου, επεξεργασίας ή παρακολούθησης οποιωνδήποτε Περιεχομένων Χρήστη, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στην επεξεργασία ή διαγραφή των όποιων Περιεχομένων Χρήστη οποτεδήποτε, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε σχετικά. Αποδέχεστε πως χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθείτε σε προσβλητικό, άσεμνο ή αμφιλεγόμενο Περιεχόμενο Χρηστών. Δεν αναγνωρίζουμε καμία ευθύνη ή αστική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά υποστεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρηστών.

27. Τροποποιήσεις

27.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε τροποποιήσεις των παρόντων Όρων οποτεδήποτε, καθώς και στην αλλαγή, διαγραφή ή αναστολή ή στην επιβολή όρων σε οποιαδήποτε διάσταση αφορά στις Υπηρεσίες.

27.2. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή των παρόντων Όρων μέσω μηνύματος email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας που έχει καταχωρηθεί στον Λογαριασμό σας ή μέσω ειδοποίησης εντός της Εφαρμογής (App).

27.3. Η προτεινόμενη αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ με την παρέλευση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, εκτός εάν μας ενημερώσετε πως διαφωνείτε με τις προτεινόμενες αλλαγές, πριν οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Αλλαγές που καθιστούν τους παρόντες Όρους πιο ευνοϊκούς για εσάς θα τίθενται σε ισχύ άμεσα, εφόσον αυτό αναφέρεται στη σχετική ειδοποίηση.

27.4. Η τελευταία έκδοση των Όρων θα είναι προσβάσιμη στον ιστότοπό μας.

28. Διαιρετότητα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα από τους παρόντες Όρους κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο πως είναι άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο, τότε το εν λόγω τμήμα μπορεί να διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν παραμένοντας εφαρμοστέοι κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό που προβλέπεται από το νόμο.

29. Εκχώρηση

29.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε ελεύθερα στην εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας, όπως απορρέουν από τους παρόντες Όρους, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και η συναίνεσή σας σε μία τέτοια εκχώρηση θα θεωρείται δεδομένη βάσει των παρόντων Όρων.

29.2. Δεν δικαιούστε να προβείτε σε εκχώρηση σε τρίτους των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών σας απορρέουν από τους παρόντες Όρους χωρίς προηγούμενη, σχετική γραπτή έγκριση εκ μέρους μας.

30. Διαφορές

30.1. Οποιαδήποτε παράπονα αφορούν στις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνονται σε εμάς σε πρώτο βαθμό μέσω επικοινωνίας με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

30.2. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει από τους παρόντες Όρους ή σε σχέση με αυτούς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οποιωνδήποτε διαφορών αναφορικά με την εγκυρότητα της συνομολόγησης, την ύπαρξη, την ακυρότητα, την παραβίαση, την καταγγελία ή την ακύρωση είναι τα αγγλικά δικαστήρια, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Πριν την παραπομπή της διαφοράς στο δικαστήριο, οφείλουμε αμφότεροι να επιχειρήσουμε την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης μέσω συμβιβαστικών διαπραγματεύσεων.

31. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Λογαριασμός σας λειτουργεί στην Αγγλία και οι παρόντες Όροι διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό Δίκαιο.